Margrethe Pedersen
design og illustrasjon

  • Bachelorprosjekt
  • Dato:våren 2015
  • Modell: Vegard Pedersen
  • Silketrykk (A2), zines og midlertidige tatoveringer

Ofoten Stedsidentitet

Bachelorprosjektet mitt om hvor jeg utforsket stedsidentiteten til Ofoten. Ofoten er et distrikt i Nordland fylke bestående av seks kommuner, hvor en av dem er min hjemkommune, Narvik. Det er et stort fylke, men havner ofte i skyggen av nabodistrikitet, Lofoten. Med dette prosjektet ville jeg undersøke om stedet har en særegen (visuell) identitet, og på hvilken måte stedsidentitet kan påvirke ens egen identitet.

Jeg endte opp med å formidle identiteten til Ofoten som en serie tatoveringsmotiv. Menneskene er med på å forme identiteten til et sted, og vil på denne måten også være bærer av den. En bokstavelig måte på hvordan stedsidentitet kan være noe man bærer med seg livet ut.