Margrethe Pedersen
design og illustrasjon

  • Studentarbeid
  • Dato:desember 2014
  • Silketrykk i A3

Nordisk fauna

Da jeg var liten var det utrolig interessant å åpne magesekken til sløyd fisk, for å se hva de hadde spist før de ble fanget. Ut i fra dette minnet ville jeg lage en illustrert portrettserie om nordiske dyr, og kostholdet deres.